Rindu semalam (中文版)

[00:00.00]岑雨桥 - Rindu semalam(中文版)
[00:00.89]作词:谢军
[00:01.06]作曲:谢军
[00:01.22]和声:岑雨桥
[00:01.45]出品人:刘志桂
[00:02.09]出品单位:深圳广弘影业有限公司
[00:02.09]录音、后期:邓志舜
[00:02.09]母带:Steve Corrao
[00:02.09]Aku sayang kamu juga sayang
[00:05.78]Tapi sayang kita berjauhan
[00:09.74]Tahan tahan ku sabar menahan
[00:13.81]Hingga nanti bertemu dirimu
[00:25.81]怎么啦 脸红哈
[00:27.65]害羞哈 怎么啦
[00:29.66]浪漫啦 八里路
[00:31.83]快 一点 吻我哈
[00:33.56]太帅啦 就要他
[00:35.68]他没钱 怎么啦
[00:37.91]只要会 加减 乘除法
[00:42.06]Aku sayang kamu juga sayang
[00:45.96]Tapi sayang kita berjauhan
[00:50.03]Tahan tahan ku sabar menahan
[00:54.04]Hingga nanti bertemu dirimu
[00:57.99]什么呀 什么呀
[01:00.39]是 脑子 短了路
[01:02.23]糟糕 糗大呀
[01:04.18]就这样 手舞足蹈
[01:06.25]被他 感动吗
[01:08.20]妈催我 赶紧出嫁
[01:10.22]不要 赖在家
[01:13.80]怎么啦 脸红哈
[01:15.80]害羞哈 怎么啦
[01:17.70]浪漫啦 八里路
[01:19.87]快 背上 我回家
[01:21.71]酷毙啦 要嫁他
[01:23.85]他没房 怎么啦
[01:25.74]要为他 生个 胖娃娃
[02:02.27]Aku sayang kamu juga sayang
[02:06.01]Tapi sayang kita berjauhan
[02:10.09]Tahan tahan ku sabar menahan
[02:14.05]Hingga nanti bertemu dirimu
[02:18.12]什么呀 什么呀
[02:20.57]是 脑子 短了路
[02:22.41]糟糕 糗大呀
[02:24.46]就这样 手舞足蹈
[02:26.36]被他 感动吗
[02:28.37]妈催我 赶紧出嫁
[02:30.44]不要 赖在家
[02:33.89]怎么啦 脸红哈
[02:35.96]害羞哈 怎么啦
[02:37.85]浪漫啦 八里路
[02:40.08]快 背上 我回家
[02:41.87]酷毙啦 要嫁他
[02:44.04]他没房 怎么啦
[02:45.89]要为他 生个 胖娃娃
岑雨桥 - Rindu semalam(中文版)
作词:谢军
作曲:谢军
和声:岑雨桥
出品人:刘志桂
出品单位:深圳广弘影业有限公司
录音、后期:邓志舜
母带:Steve Corrao
Aku sayang kamu juga sayang
Tapi sayang kita berjauhan
Tahan tahan ku sabar menahan
Hingga nanti bertemu dirimu
怎么啦 脸红哈
害羞哈 怎么啦
浪漫啦 八里路
快 一点 吻我哈
太帅啦 就要他
他没钱 怎么啦
只要会 加减 乘除法
Aku sayang kamu juga sayang
Tapi sayang kita berjauhan
Tahan tahan ku sabar menahan
Hingga nanti bertemu dirimu
什么呀 什么呀
是 脑子 短了路
糟糕 糗大呀
就这样 手舞足蹈
被他 感动吗
妈催我 赶紧出嫁
不要 赖在家
怎么啦 脸红哈
害羞哈 怎么啦
浪漫啦 八里路
快 背上 我回家
酷毙啦 要嫁他
他没房 怎么啦
要为他 生个 胖娃娃
Aku sayang kamu juga sayang
Tapi sayang kita berjauhan
Tahan tahan ku sabar menahan
Hingga nanti bertemu dirimu
什么呀 什么呀
是 脑子 短了路
糟糕 糗大呀
就这样 手舞足蹈
被他 感动吗
妈催我 赶紧出嫁
不要 赖在家
怎么啦 脸红哈
害羞哈 怎么啦
浪漫啦 八里路
快 背上 我回家
酷毙啦 要嫁他
他没房 怎么啦
要为他 生个 胖娃娃