作曲: 郑建浩

收录 歌名 歌手 作词 点击
2020-12-18 成长的迹象 龙宁儿  千山 94
2020-12-11 半生迟 方然  陆涛 70
2020-11-20 爱好自己 胡小蕾  郑建浩 118
2020-11-18 超自信 MXY  郑建浩 75
2020-11-18 归去来兮 杨烁  朱伟 116
2020-11-06 每天更想你 庄心妍  郑建浩 211
2020-10-31 单方面决定 石白其  尤雅琪 436
2020-10-26 因为你 庄心妍  千山、郑建浩 295
2020-10-19 参照物 邓轩  郑建浩 165
2020-10-15 双向障碍 郎军  宋普照 114
2020-10-09 独爱 庄心妍  郑建浩 188
2020-09-27 浮生缘 王淑芬•  陆涛 118
2020-09-25 太在意 庄心妍  郑建浩 468
2020-09-12 无非陌路 风小筝  千山 480
2020-09-11 消磨 晶晶  千山 93
2020-09-11 过目不忘 庄心妍  陆涛/郑建浩 334
2020-09-05 隐形情人 火雅  郑建浩 95
2020-09-02 占有欲 张韵鸷  宋普照 105
2020-09-01 分手博物馆 孙语赛  陆涛 157
2020-08-28 该离开的是我 庄心妍  郑建浩 353
2020-08-19 昨日情怀 杨鹭  陆涛 87
2020-08-14 不能 庄心妍  郑建浩 447
2020-08-12 置心 魏洛伊  尤雅琪 133
2020-08-07 安分 张韵鸷  宋普照 107
2020-08-07 济世悬壶 小魂  陆涛 189
2020-08-06 眼睛犯的错 周小biu  千山 81
2020-08-02 成长地图 潘旭  千山 107
2020-07-31 不足为怪 庄心妍  郑建浩 414
2020-07-17 命运你好 庄心妍  徐杰 276
2020-07-14 别等下次 张韵鸷  郑建浩 197
2020-07-11 清风词 一棵小葱戚琦  陆涛/胡小健 257
2020-07-10 纯属虚构 牟凡  陆涛 151
2020-07-09 爱你这件事 陈娟儿  郑建浩 261
2020-07-08 爱不到的你 李行亮  郑建浩 174
2020-07-04 乐观 欢子  周洁颖 168
2020-07-04 别管我 张韵鸷  郑建浩 187
2020-07-03 庄心妍  陆涛 534
2020-06-29 疑心作怪 叶双  郑建浩 171
2020-06-05 我们好好的 刘奕辰  郑建浩 266
2020-06-05 得不到就算了 馅儿  陆涛 221
2020-06-04 伤后感 火鸡  郑建浩 375
2020-06-02 风前吟 段弋  千山 271
2020-05-24 请多指教 郭飞宏  郑建浩 236
2020-05-04 星河滚烫你是人间理想 李行亮  胡小健 321
2020-04-30 病毒 胡66  郑建浩 715
2020-04-26 暗恋快乐 于潼  见青 604
2020-04-17 相思未央 贺敬轩  徐杰 426
2020-04-15 未解之谜 潘悦晨  陆涛 212
2020-03-30 圆满悲剧 孟颖  郑建浩 431
2020-03-16 孤独人格 黄玉娇  郑建浩 231
2020-03-15 幸福太昂贵 雨宗林  郑建浩 496
2020-02-16 不失礼貌 霈丹(浪哥)  陆涛 315
2020-02-13 暗示分离(Cover:en) 十豆彡  千山 272
2020-02-07 幸福来过 庄心妍  见青 714
2020-01-27 我碍你 不靠谱组合  郑建浩 246
2020-01-16 眼泪的模样 星星  千山 201
2020-01-05 疯狂 (Live) 陈皓宸  郑建浩 217
2020-01-05 自醒 孙语赛  东立人 251
2020-01-03 回不去了 曲肖冰  宋谱照 216
2019-12-25 清秋怨(Cover:叫宝宝) 锦零  千山 1.10K
2019-12-23 你没错 王泽科  郑建浩 1.30K
2019-12-19 渺小的快乐 陈娟儿  郑建浩 279
2019-12-16 竹马谣 夏婉安  陈欢、陆涛 1.43K
2019-12-09 好人 葛林  郑建浩 181
2019-12-07 我们都太自私 周思涵  宋普照 218
2019-12-07 江南烟雨 周思涵  郑建浩 418
2019-11-27 你没错 大冬  郑建浩 2.66K
2019-11-27 自我安慰 周延英(英子-effie)  郑建浩 623
2019-11-05 不管怎样 海哲明  郑建浩 290
2019-10-30 读者 庞琪祥  郑建浩 215
2019-10-29 天气 牟敏雪  郑建浩 251
2019-10-07 痴迷 霈丹(浪哥)  陆涛 265
2019-10-06 你比我懂我 风小筝  宋普照 390
2019-10-03 暗示分离(Cover:en) en  千山 1.81K
2019-09-27 猜疑 千百顺  陆涛 247
2019-09-23 不一定要爱 杨小曼  宋普照 349
2019-09-13 线上木偶 夏婉安  上官晓懿  口袋易百 331
2019-09-02 明知没有结果 张北北  郑建浩 459
2019-09-01 故伎重演 欧阳尚尚  宋普照 205
2019-08-30 回忆见 (Live) 蔡咏琪  郑建浩 807
2019-08-30 星空物语 上官晓懿  郑建浩 298
2019-08-22 暗示分离 en  千山 22.8K
2019-08-19 等待伤害 陈艺鑫  宋普照 323
2019-08-09 前度男友 伍思铜  张海风 346
2019-08-06 难过到底 沈丹丹  郑建浩 357
2019-08-01 你说可以吗 虎二  千山 832
2019-08-01 上一首流行歌 彭筝  予触、郑建浩 328
2019-07-31 如殇 贺敬轩  陆涛 321
2019-07-30 以秒为单位的怀念 邓轩  宋普照 225
2019-07-30 它年 花僮  陆涛 332
2019-07-21 提前忘记 王天戈  郑建浩 934
2019-07-16 生活不易 慕容晓晓  郑建浩 498
2019-07-16 归去来兮 (Live) 叶炫清  朱伟 454
2019-07-08 与爱无关 陈娟儿  郑建浩 279
2019-07-08 我乐意 海哲明  郑建浩 243
2019-07-01 各自孤单 陈娟儿  郑建浩 243
2019-07-01 我们依然是我们 海哲明  宋普照 326
2019-06-26 几分之几 曲肖冰  陆涛 721
2019-06-22 失恋笔记 韩安旭  郑建浩、周兵 454
2019-06-18 你有没有像我一样 徐梦玲  东立人 360
2019-06-15 自我疗伤 M哥  郑建浩 712
2019-06-14 爱是恨的开始 王理文  千山、刘家泽、王理文 678
2019-06-12 相思如墨 欣宇  千山 271
2019-06-11 伤感禁区 朴惠子  郑建浩 473
2019-06-09 群居动物 胡66  宋普照 457
2019-06-04 幸好有你 慕容晓晓  郑建浩 434
2019-05-27 安静就好 陈娟儿  郑建浩 285
2019-05-26 最美分离 白小白  郑建浩 374
2019-05-21 提笔为锦 花僮  千山 363
2019-05-17 我连自己都不爱 佟鑫  宋普照 1.30K
2019-05-07 疯狂 陈皓宸  郑建浩 411
2019-05-06 心还是会疼 欢子  郑建浩 353
2019-04-24 不识好歹 风小筝(覃沐曦)  郑建浩 941
2019-04-22 既然你都这么说 李小沐  宋普照 272
2019-04-21 孤单坠爱 庄心妍  郑建浩 351
2019-04-10 不服 刘嘉亮  郑建浩 365
2019-03-14 假装不难过 南宫嘉骏  郑建浩 486
2019-03-13 心是痛的 邵宪森  郑建浩 309
2019-03-06 如果你懂 小美御姐  郑建浩 406
2019-03-05 别问我好不好 蒋雪儿  郑建浩 491
2019-03-01 借来的单人床 张煜枫  宋普照 313
2019-02-24 会痛的笑 杰妮  郑建浩 406
2019-02-22 置身事外 潘悦晨  陆涛 326
2019-01-30 煮雪 云菲菲  玉镯儿 364
2019-01-30 爱不过如此 小鱼音乐  郑建浩 297
2019-01-29 隐藏的悲剧 灵儿  郑建浩 291
2019-01-29 爱你之后 张煜枫  郑建浩 417
2019-01-24 我要的是什么 胡小斐  郑建浩 361
2019-01-22 好好先生 海哲明  邓天浩  宋普照、海哲明 347
2019-01-17 心魔 苏娆  陆涛 870
2019-01-15 记忆营救 六哲  宋普照 422
2019-01-09 量身定做 王子凌Vv  郑建浩 793
2018-12-26 最初的爱情 小美御姐  陆涛、郑建浩 351
2018-12-26 伴娘 刘子璇  王婷 308
2018-12-25 现在的我很好 张煜枫  周洁颖 336
2018-12-22 自我 乐思言  郑建浩 677
2018-12-18 哆唻咪 贺敬轩  郑建浩 417
2018-12-14 我的幸福与你有关 庄心妍  周兵 696
2018-12-13 伤爱的理由 上官晓懿  常闻迪  郑建浩 300
2018-12-12 赶快 陈阳  郑建浩 349
2018-12-11 疗伤 周恬熙  陆涛 414
2018-12-07 回忆见 陈雪凝  郑建浩 2.01K
2018-12-05 我记得我忘了 邓天浩  宋普照 313
2018-12-03 我不明白 任路加  郑建浩 304
2018-12-03 给他 苏子菲  郑建浩 974
2018-12-01 奢爱 夏一  郑建浩 1.10K
2018-11-27 附属品 海哲明  郑建浩 343
2018-11-26 归去来兮 (Live) 叶炫清  郭逸鸿  刘佳彤  朱伟 339
2018-11-23 江南烟雨 阿涵  郑建浩 1.54K
2018-11-22 个人主义 贺敬轩  郑建浩 450
2018-11-22 假装不难过 晴小晴  郑建浩 389
2018-11-21 咎由自取 张煜枫  郑建浩 334
2018-11-20 孤单的人唱寂寞的歌 米雪  郑建浩 551
2018-11-19 爱变了样 兔子牙  郑建浩 848
2018-11-10 一直想着他 沈唁  郑建浩 290
2018-11-09 想不到 庄心妍  郑建浩 507
2018-10-25 归去来兮 叶炫清  朱伟 470
2018-10-25 做一场神奇的梦 佳利  李倩仪 271
2018-10-25 地球最中央 朱晨辰  宋普照 287
2018-10-22 给我你的手 林小坤  宋普照、郑建浩 1.03K
2018-10-20 不安 庄心妍  宋普照 1.35K
2018-10-19 归去来兮 叶炫清  朱伟 2.36K
2018-10-19 有种离开叫舍不得 庄心妍  郑建浩 1.11K
2018-10-19 燃烧的梦想 渔渊  郑建浩 337
2018-10-17 归去来兮 叶炫清  朱伟 515
2018-10-11 如果我们回到从前 夏一  郑建浩、夏一 972
2018-10-01 我们都太自私 阿涵  宋普照 875
2018-10-01 我心如初 周恬熙  马珊苗 260
2018-09-23 读者 胡66  郑建浩 364
2018-09-18 时间有限 邓天浩  宋普照 325
2018-09-06 不甘示弱 白小白  郑建浩 548
2018-09-04 不必说抱歉 胡66  郑建浩 1.40K
2018-09-04 眼泪的提醒 庄心妍  郑建浩 543
2018-09-04 互不打扰 刘丹萌  郑建浩 1.59K
2018-09-03 谜爱 海哲明  郑建浩 593
2018-08-30 庸医 周也棠  郑建浩 317
2018-08-07 爱你之后 贺敬轩  郑建浩 1.16K
2018-08-01 专属情歌 大哲  郑建浩 336
2018-07-31 安慰更痛 孙语赛  宋普照 465
2018-07-18 后来的我 小美御姐  郑建浩 282
2018-07-16 咒语 猫女  郑建浩 392
2018-07-12 一直想着他 庄心妍  郑建浩 1.27K