Lemonade

[00:00.000] 作词 : 裘詠靖
[00:01.000] 作曲 : 裘詠靖
[00:05.92]Lemonade, I like it
[00:12.71]Yes, I like it, yeah
[00:19.21]Do you, too, like lemonade?
[00:26.28]My honey?
[00:59.11]Lemonade, I like it
[01:06.20]Damn I like it, yeah
[01:12.62]If you, Honey, like my lemonade
[01:19.44]Let's blend it!
[02:03.46]Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
[02:16.60]Lemonade, lemonade, honey lemonade!
[02:29.91]Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
[02:43.20]Lemonade, lemonade, honey lemonade!
[02:56.61]Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
[03:09.88]Lemonade, lemonade, honey lemonade!
作词 : 裘詠靖
作曲 : 裘詠靖
Lemonade, I like it
Yes, I like it, yeah
Do you, too, like lemonade?
My honey?
Lemonade, I like it
Damn I like it, yeah
If you, Honey, like my lemonade
Let's blend it!
Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
Lemonade, lemonade, honey lemonade!
Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
Lemonade, lemonade, honey lemonade!
Lemonade, lemonade, lemonade, yeah!
Lemonade, lemonade, honey lemonade!