moth

[00:00.000] 作词 : Sipidin
[00:01.000] 作曲 : Sipidin
[00:02.000] 编曲 : Sipidin
[00:14.591]parwana bulay aylinip atrapigda
[00:20.881]karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
[00:27.867]sarsana bulay yigana kalay
[00:33.342]elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray
[00:38.427]tapxurup armanlarni tagdirnig kolastiga
[00:42.191]kaytmidim 3ketimkaldi shaharim karastida
[00:45.114]azrak tasalli izdap bunahxilardin
[00:48.365]tirikqilik muzika yanila yarastida balkim
[00:51.599]kopnarsila kutuxumga arzimaydu xundaktimu kugul
[00:55.132]buyillardin ranjimaydu sekilar yurak
[00:58.877]koxsa sawallarni uzamgawakit yihlisayihlitar tohra
[01:04.438]kopyihlitar rayimsiz yillar
[01:07.165]diyalmidim ansirma yenigda manba
[01:10.104]bilsimu ahirda kunlar otkandak tizla
[01:13.852]kalarmu koglimizda qugkur qugkur izlar
[01:18.410]parwana bulay aylinip atrapigda
[01:25.174]karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
[01:31.167]sarsana bulay yigana kalay
[01:37.888]elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray
[01:43.157]sangu kattig jenim rasla kutuldug
[01:46.212]manbu seginixnig azabidin nandak uguldum
[01:49.456]apam har naxtida qinamga sepbirdigan badam yok
[01:52.692]yihlaydayma amma murabirdigan jenim dadamyok
[01:55.949]kaldim naqqa yamgurda jenimsannada
[01:58.881]quxanqa biray yaxlirimga kozdin akkan ta dap
[02:02.152]awarkildu oz aqagmu tizimlap yenimga ka dap
[02:05.384]hapakildu aginlirigmu tilfunugni badap
[02:08.119]tilfun kaldi sandin huddi heyt tak hoxboldum
[02:11.658]xutilfun sawaplik jenim hizmitimdin boxtuldum
[02:15.212]seginixta kadam algan birparqa gox boldum
[02:18.151]daysa ranjimayma yillardin amma man oq boldum
[02:21.213]arwayig bulay jenim jenimni al
[02:24.464]hatta jenig bulay man sinigki kenimni sal
[02:27.708]san royum rohsiz gum unamdu tinimni sal
[02:30.944]ixini kilsun budunya ey yenimda kal
[02:35.392]parwana bulay aylinip atrapigda
[02:41.886]karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
[02:48.167]sarsana bulay yigana kalay
[02:54.465]elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray
作词 : Sipidin
作曲 : Sipidin
编曲 : Sipidin
parwana bulay aylinip atrapigda
karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
sarsana bulay yigana kalay
elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray
tapxurup armanlarni tagdirnig kolastiga
kaytmidim 3ketimkaldi shaharim karastida
azrak tasalli izdap bunahxilardin
tirikqilik muzika yanila yarastida balkim
kopnarsila kutuxumga arzimaydu xundaktimu kugul
buyillardin ranjimaydu sekilar yurak
koxsa sawallarni uzamgawakit yihlisayihlitar tohra
kopyihlitar rayimsiz yillar
diyalmidim ansirma yenigda manba
bilsimu ahirda kunlar otkandak tizla
kalarmu koglimizda qugkur qugkur izlar
parwana bulay aylinip atrapigda
karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
sarsana bulay yigana kalay
elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray
sangu kattig jenim rasla kutuldug
manbu seginixnig azabidin nandak uguldum
apam har naxtida qinamga sepbirdigan badam yok
yihlaydayma amma murabirdigan jenim dadamyok
kaldim naqqa yamgurda jenimsannada
quxanqa biray yaxlirimga kozdin akkan ta dap
awarkildu oz aqagmu tizimlap yenimga ka dap
hapakildu aginlirigmu tilfunugni badap
tilfun kaldi sandin huddi heyt tak hoxboldum
xutilfun sawaplik jenim hizmitimdin boxtuldum
seginixta kadam algan birparqa gox boldum
daysa ranjimayma yillardin amma man oq boldum
arwayig bulay jenim jenimni al
hatta jenig bulay man sinigki kenimni sal
san royum rohsiz gum unamdu tinimni sal
ixini kilsun budunya ey yenimda kal
parwana bulay aylinip atrapigda
karaggu dunya nurum yoktur sinigdin baxka
sarsana bulay yigana kalay
elipkitip kayguni bahitlarni sagila kalduray