เบลล์ นิภาดา-泰语童声ให้เคอรี่มาส่งได้บ่(拼音师 remix)

[00:00.000] 作词 : 未知艺术家
[00:00.035] 作曲 : 未知艺术家
[00:00.70]เป็นตาฮักปานนี่
[00:03.06]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[00:05.53]สั่งซื้อไสหนอ
[00:10.22]เป็นตาฮักปานนี่
[00:12.65]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[00:15.04]สั่งซื้อไสหนอ
[00:19.82]เป็นตาฮักปานนี่
[00:22.25]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[00:24.65]สั่งซื้อไสหนอ
[00:26.86]ยี่ห้ออีหยัง
[00:29.41]เป็นตาซังเอาฮ้าย
[00:31.85]ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
[00:33.91]มาแลกเฟสไลน์กัน
[00:36.30]สิฟ้าวทำคะแนน
[00:39.03]เป็นตาฮักปานนี่
[00:41.46]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[00:43.68]สั่งซื้อไสหนอ
[00:46.11]ยี่ห้ออีหยัง
[00:48.58]เป็นตาซังเอาฮ้าย
[00:51.01]ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
[00:53.00]มาแลกเฟสไลน์กัน
[00:55.47]สิฟ้าวทำคะแนน
[01:55.93]เป็นตาฮักปานนี่
[01:58.23]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[02:00.50]สั่งซื้อไสหนอ
[02:02.89]ยี่ห้ออีหยัง
[02:05.44]เป็นตาซังเอาฮ้าย
[02:07.79]ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
[02:09.91]มาแลกเฟสไลน์กัน
[02:12.30]สิฟ้าวทำคะแนน
[02:15.01]เป็นตาฮักปานนี่
[02:17.41]ให้ Kerry มาส่งได้บ่
[02:19.64]สั่งซื้อไสหนอ
[02:22.19]ยี่ห้ออีหยัง
[02:24.62]เป็นตาซังเอาฮ้าย
[02:27.00]ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
[02:28.98]มาแลกเฟสไลน์กัน
[02:31.45]สิฟ้าวทำคะแนน
作词 : 未知艺术家
作曲 : 未知艺术家
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
ยี่ห้ออีหยัง
เป็นตาซังเอาฮ้าย
ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
มาแลกเฟสไลน์กัน
สิฟ้าวทำคะแนน
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
ยี่ห้ออีหยัง
เป็นตาซังเอาฮ้าย
ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
มาแลกเฟสไลน์กัน
สิฟ้าวทำคะแนน
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
ยี่ห้ออีหยัง
เป็นตาซังเอาฮ้าย
ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
มาแลกเฟสไลน์กัน
สิฟ้าวทำคะแนน
เป็นตาฮักปานนี่
ให้ Kerry มาส่งได้บ่
สั่งซื้อไสหนอ
ยี่ห้ออีหยัง
เป็นตาซังเอาฮ้าย
ผู้สาวหลายหนูกะบ่หวั่น
มาแลกเฟสไลน์กัน
สิฟ้าวทำคะแนน