Dum Dum

[00:00.000] 作词 : Jeff Satur
[00:00.189] 作曲 : Jeff Satur
[00:00.378]Hmm, hmm, hmm-hmm
[00:03.225]Hmm, hmm, hmm-hmm
[00:05.610]Hmm, hmm, hmm-hmm
[00:07.974]Hmm, hmm, hmm-hmm
[00:10.478]Hmm, hmm, hmm-hmm
[00:13.658]เธอเป็นไง ฉันรู้อยู่
[00:16.847]ทำอะไรก็รู้อยู่
[00:19.380]มีความสุขที่ได้ดู
[00:21.910]ความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน
[00:24.868]I’ve been tryna call you
[00:27.168]เพื่อจะบอกว่าฉันจดจำ
[00:29.800]วันที่เธอทำร้ายกัน
[00:32.462]วนและเวียนอย่างนั้น
[00:34.772]เคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชา
[00:39.864]เคยภาวนาแต่ฉันเริ่มระอา
[00:44.898]ยิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูน่าเวทนา
[00:50.092]ช่วยทำให้เจ็บกว่านี้ เพราะฉันยังมีเวลา
[00:56.748]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[01:00.713]Um-um, um-um-um
[01:02.926]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[01:05.879]Um-um
[01:07.303]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[01:11.307]Um-um, um-um-um
[01:13.345]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[01:16.591]Um-um, um-um
[01:19.671]คำรุนแรงที่ชอบบอก
[01:22.651]คำโกหกที่ชอบหลอก
[01:25.000]เธอคงจำไม่ได้หรอก
[01:27.822]กะโหลกใบนั้นไร้สิ่งใด
[01:30.612]เธอบอกเธอรักฉันจริง
[01:33.312]แต่ทำลายทุก ๆ สิ่ง
[01:35.897]คำที่เธอว่ารักจริง
[01:38.393]บอกตัวเองหรือไง
[01:40.911]เคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชา
[01:45.475]เคยภาวนาแต่ฉันเริ่มระอา
[01:50.818]ยิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูน่าเวทนา
[01:56.098]ช่วยทำให้เจ็บกว่านี้
[01:57.667]เพราะฉันยังมีเวลา
[02:02.739]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[02:06.844]Um-um, um-um-um
[02:08.991]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[02:11.804]Um-um
[02:13.146]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[02:17.193]Um-um, um-um-um
[02:19.390]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[02:22.256]Um-um, um-um
[02:25.705]เธอพูดเหมือนฉันต้องการเธอจัง
[02:28.383]สำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง
[02:30.877]บอกใครต่อใครว่าฉันจะพัง
[02:33.138]เป็นตัวเธอเองหรือเปล่า
[02:35.912]เธอพูดเหมือนฉันต้องการเธอจัง
[02:38.861]สำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง
[02:41.492]บอกใครต่อใครว่าฉันจะพัง
[02:43.766]เป็นตัวเธอเองหรือเปล่า
[02:47.422]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[02:51.547]Um-um, um-um-um
[02:53.674]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[02:56.771]Um-um
[02:58.032]Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
[03:02.119]Um-um, um-um-um
[03:03.979]Deu-deu, dum, um, um-um-um
[03:06.981]Um-um, um, deu, dum-dum, dum, um-um-um
作词 : Jeff Satur
作曲 : Jeff Satur
Hmm, hmm, hmm-hmm
Hmm, hmm, hmm-hmm
Hmm, hmm, hmm-hmm
Hmm, hmm, hmm-hmm
Hmm, hmm, hmm-hmm
เธอเป็นไง ฉันรู้อยู่
ทำอะไรก็รู้อยู่
มีความสุขที่ได้ดู
ความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน
I’ve been tryna call you
เพื่อจะบอกว่าฉันจดจำ
วันที่เธอทำร้ายกัน
วนและเวียนอย่างนั้น
เคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชา
เคยภาวนาแต่ฉันเริ่มระอา
ยิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูน่าเวทนา
ช่วยทำให้เจ็บกว่านี้ เพราะฉันยังมีเวลา
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um, um-um
คำรุนแรงที่ชอบบอก
คำโกหกที่ชอบหลอก
เธอคงจำไม่ได้หรอก
กะโหลกใบนั้นไร้สิ่งใด
เธอบอกเธอรักฉันจริง
แต่ทำลายทุก ๆ สิ่ง
คำที่เธอว่ารักจริง
บอกตัวเองหรือไง
เคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชา
เคยภาวนาแต่ฉันเริ่มระอา
ยิ่งเธอทำร้ายยิ่งดูน่าเวทนา
ช่วยทำให้เจ็บกว่านี้
เพราะฉันยังมีเวลา
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um, um-um
เธอพูดเหมือนฉันต้องการเธอจัง
สำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง
บอกใครต่อใครว่าฉันจะพัง
เป็นตัวเธอเองหรือเปล่า
เธอพูดเหมือนฉันต้องการเธอจัง
สำคัญตัวเองผิดไปแล้วมั้ง
บอกใครต่อใครว่าฉันจะพัง
เป็นตัวเธอเองหรือเปล่า
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um
Dum, deu, dum-dum, dum, dum-dum, um-um-um
Um-um, um-um-um
Deu-deu, dum, um, um-um-um
Um-um, um, deu, dum-dum, dum, um-um-um