Ke Cap Gap Ba Gia

[00:00.000] 作曲 : DJMuchY
[00:00.649] 作词 : 无
[00:01.947]Tôi không được nói là chúng ta sẽ đi.
[00:28.173]Chúng ta nên dừng chuyện này lại.
[01:05.346]Hy vọng kết thúc rồi.
[01:08.637]Anh chỉ muốn ở bên em
[01:12.320]Nhưng sự dối trá chủ yếu là về
[01:16.239]Nguyên nhân của vấn đề chúng ta
[01:19.818]Khi anh ôm em, em không cảm thấy lạnh lẽo và phấn khích
[01:31.129]Mỗi lần anh đến, t ôi lại nổi da gà và thấy không cô đơn.
[01:38.652]Khi anh hôn em, hơi thở của anh dành cho em.
[02:01.927]Bentley không chịu thuê
[02:04.879]Cô ấy trông rất hạnh phúc.
[02:09.137]Những gì anh nói với tôi là tất cả những con điếm đau lòng này sẽ chôn tôi, hoặc gái điếm và gầy gò
[02:16.582]Khi anh ôm em, em không cảm thấy lạnh lẽo và phấn khích.
作曲 : DJMuchY
作词 : 无
Tôi không được nói là chúng ta sẽ đi.
Chúng ta nên dừng chuyện này lại.
Hy vọng kết thúc rồi.
Anh chỉ muốn ở bên em
Nhưng sự dối trá chủ yếu là về
Nguyên nhân của vấn đề chúng ta
Khi anh ôm em, em không cảm thấy lạnh lẽo và phấn khích
Mỗi lần anh đến, t ôi lại nổi da gà và thấy không cô đơn.
Khi anh hôn em, hơi thở của anh dành cho em.
Bentley không chịu thuê
Cô ấy trông rất hạnh phúc.
Những gì anh nói với tôi là tất cả những con điếm đau lòng này sẽ chôn tôi, hoặc gái điếm và gầy gò
Khi anh ôm em, em không cảm thấy lạnh lẽo và phấn khích.