Yummy Fruit

[00:00.341]演唱:瓜瓜龙启蒙儿歌
[00:01.254]制作人:姚云
[00:02.221]作词:Young Feng
[00:03.288]作曲:姚云
[00:04.271]编曲:Gavin Lee/ Shizheng Wang
[00:05.155]配唱:Young Feng
[00:06.327]吉他:Shizheng Wang
[00:07.456]混音:Tiange Wang
[00:10.47]I want a banana
[00:12.75]I want a banana
[00:14.58]I want a pear
[00:16.65]I want a pear
[00:18.68]I want an orange
[00:21.04]I want an orange
[00:22.86]Let’s eat, let’s eat
[00:25.10]Nah nah nah nah nah
[00:26.92]Yummy, yummy, yummy
[00:28.64]I want a banana
[00:30.77]Yummy, yummy, yummy
[00:32.80]I want a pear
[00:34.83]Yummy, yummy, yummy
[00:36.81]I want an orange
[00:38.83]Let’s eat, let’s eat
[00:41.12]Nah nah nah nah nah
[00:43.29]Banana, banana
[00:47.06]Pear, pear
[00:51.21]Orange, orange
[00:55.27]Let’s eat, let’s eat
[00:57.65]Nah nah nah nah nah
[00:59.43]I want a banana
[01:01.55]I want a banana
[01:03.22]I want a pear
[01:05.81]I want a pear
[01:07.43]I want an orange
[01:09.71]I want an orange
[01:11.40]Let’s eat, let’s eat
[01:13.84]Nah nah nah nah nah
[01:15.71]Yummy, yummy, yummy
[01:17.43]I want a banana
[01:19.56]Yummy, yummy, yummy
[01:21.64]I want a pear
[01:23.77]Yummy, yummy, yummy
[01:25.60]I want an orange
[01:28.00]Let’s eat, let’s eat
[01:30.13]Nah nah nah nah nah
[01:32.10]Let’s eat, let’s eat
[01:34.18]Nah nah nah nah nah
演唱:瓜瓜龙启蒙儿歌
制作人:姚云
作词:Young Feng
作曲:姚云
编曲:Gavin Lee/ Shizheng Wang
配唱:Young Feng
吉他:Shizheng Wang
混音:Tiange Wang
I want a banana
I want a banana
I want a pear
I want a pear
I want an orange
I want an orange
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah
Yummy, yummy, yummy
I want a banana
Yummy, yummy, yummy
I want a pear
Yummy, yummy, yummy
I want an orange
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah
Banana, banana
Pear, pear
Orange, orange
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah
I want a banana
I want a banana
I want a pear
I want a pear
I want an orange
I want an orange
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah
Yummy, yummy, yummy
I want a banana
Yummy, yummy, yummy
I want a pear
Yummy, yummy, yummy
I want an orange
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah
Let’s eat, let’s eat
Nah nah nah nah nah