Cool Bad Girl (2015刺猬10周年纪念专辑附赠曲Demo)

[00:36]Cool bad girl
[00:39]I am a so cool bad boy
[00:44]Cool bad boy
[00:46]You are a so cool bad girl
[00:50]You are so cool bad girl
[00:54]You are so beautiful
[00:58]You are so cool bad girl
[01:01]You are so beautiful
[01:05]You are so cool bad girl
[01:09]You are so beautiful
[01:13]You are so cool bad girl
[01:16]You are so beautiful
[01:21]Cool bad girl
[01:23]I am a so cool bad boy
[01:28]Cool bad boy
[01:31]You are so cool bad girl
Cool bad girl
I am a so cool bad boy
Cool bad boy
You are a so cool bad girl
You are so cool bad girl
You are so beautiful
You are so cool bad girl
You are so beautiful
You are so cool bad girl
You are so beautiful
You are so cool bad girl
You are so beautiful
Cool bad girl
I am a so cool bad boy
Cool bad boy
You are so cool bad girl