Xin Đừng Nhấc Máy

[00:00.000] 作词 : Trần Thiện Thanh Bảo
[00:01.000] 作曲 : Trần Thiện Thanh Bảo
[00:02.134] Bài Hát: Xin Đừng Nhấc Máy
[00:10.914] Hello! Anh là anh là
[00:13.447] Anh là có rất nhiều điều muốn nói với em đấy
[00:15.631] Em có biết không ạ?
[00:17.271] 전화하지마
[00:21.130] Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa
[00:23.742] Anh chỉ gọi, để hỏi cơm hôm nay ăn chưa?
[00:26.206] Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa?
[00:29.294] Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa?
[00:31.791] Em biết anh là thế, mà đã thế
[00:33.914] Em còn suy, em còn nghĩ, em còn trách làm chi?
[00:36.257] Anh biết anh như cục ghèn trong mắt
[00:38.177] Bởi vì em chỉ có ghét for me
[00:41.675] Baby nghe anh nói một lần được không?
[00:43.949] Tên anh hiện trên màn hình, em có trượt không?
[00:46.818] Nếu em muốn ghét, anh nói trước
[00:48.438] Tụi nó ghét anh ngoài kia, cũng phải tốn gần chục năm
[00:51.520] Vậy thì, nếu em muốn đêm nay không ngủ
[00:54.339] Đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ
[00:57.327] Ngực cong, mông thủ
[00:59.583] Nhặt cây bút chì when I C U
[01:01.542] If you see me calling
[01:03.951] Thì xin em không nhấc máy
[01:06.307] Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
[01:11.079] (I'm talking 'bout) When you see me calling
[01:14.126] Thì xin em không nhấc máy
[01:16.551] 'Cause when that Henny hit me
[01:18.809] Thì cool boy cũng trở thành lầy
[01:21.062] I'm talking 'bout love
[01:23.614] I'm talking 'bout you
[01:26.137] I'm talking 'bout all the things you said you'd wanted us to do
[01:31.297] I'm taking 'bout Moet, Rose, Chardannay
[01:34.242] Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me
[01:37.184] Girl you know I gotta keep it real right now
[01:39.520] Anh có thói quen khi say là kêu vài đào
[01:42.243] Anh không phải công tử nhưng thích tiêu xài hao
[01:44.952] **** all 'em haters and how they feel right now
[01:47.352] Nói mấy con bạn em, nếu tụi mày giỏi
[01:49.665] Thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi
[01:52.798] I know, I know, baby I'm an asshole
[01:56.225] But that's because you the shit though
[01:58.362] Lọt vào mắt xanh, thì phải biếc
[02:00.017] Như là học sinh tan học, baby, anh không có tiết đâu
[02:03.717] Vậy thì sao em phải giữ lại
[02:06.272] Là vì một ai?
[02:07.473] Quá nhiều lãng phí cho người sai
[02:11.377] Chẳng còn gì để phải nói
[02:13.835] Chẳng cần gọi thêm
[02:15.143] Thất hứa chính là lời khai kẻ gian dối
[02:18.547] Oh, baby, vậy xin anh đừng nói thêm gì
[02:23.419] If you see me calling (callin')
[02:25.612] Thì xin em không nhấc máy (nhấc máy)
[02:28.187] Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
[02:32.512] (I'm talking 'bout) When you see me calling
[02:35.795] Thì xin em không nhấc máy
[02:38.230] 'Cause when that Henny hit me
[02:40.396] Thì cool boy cũng trở thành lầy
[02:42.695] (I'm talking 'bout) When you see me calling
[02:45.480] (When-when-when) When you see me calling
[02:47.934] (When-when-when) When me calling
[02:51.167] Thì xin em không nhấc máy
[02:53.835] When you see me calling
[02:56.260] Mà nếu như (nếu như) nghe rồi
[02:58.971] (Xin em không nhấc máy)
[03:00.912] Thì cool boy cũng trở thành lầy
作词 : Trần Thiện Thanh Bảo
作曲 : Trần Thiện Thanh Bảo
Bài Hát: Xin Đừng Nhấc Máy
Hello! Anh là anh là
Anh là có rất nhiều điều muốn nói với em đấy
Em có biết không ạ?
전화하지마
Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa
Anh chỉ gọi, để hỏi cơm hôm nay ăn chưa?
Sao? Ăn rồi thì có húp canh chưa?
Rồi à? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa?
Em biết anh là thế, mà đã thế
Em còn suy, em còn nghĩ, em còn trách làm chi?
Anh biết anh như cục ghèn trong mắt
Bởi vì em chỉ có ghét for me
Baby nghe anh nói một lần được không?
Tên anh hiện trên màn hình, em có trượt không?
Nếu em muốn ghét, anh nói trước
Tụi nó ghét anh ngoài kia, cũng phải tốn gần chục năm
Vậy thì, nếu em muốn đêm nay không ngủ
Đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ
Ngực cong, mông thủ
Nhặt cây bút chì when I C U
If you see me calling
Thì xin em không nhấc máy
Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
(I'm talking 'bout) When you see me calling
Thì xin em không nhấc máy
'Cause when that Henny hit me
Thì cool boy cũng trở thành lầy
I'm talking 'bout love
I'm talking 'bout you
I'm talking 'bout all the things you said you'd wanted us to do
I'm taking 'bout Moet, Rose, Chardannay
Khi cần có ngay, oh yeah, ya know me
Girl you know I gotta keep it real right now
Anh có thói quen khi say là kêu vài đào
Anh không phải công tử nhưng thích tiêu xài hao
**** all 'em haters and how they feel right now
Nói mấy con bạn em, nếu tụi mày giỏi
Thì bạn trai của tụi nó đã là anh rồi
I know, I know, baby I'm an asshole
But that's because you the shit though
Lọt vào mắt xanh, thì phải biếc
Như là học sinh tan học, baby, anh không có tiết đâu
Vậy thì sao em phải giữ lại
Là vì một ai?
Quá nhiều lãng phí cho người sai
Chẳng còn gì để phải nói
Chẳng cần gọi thêm
Thất hứa chính là lời khai kẻ gian dối
Oh, baby, vậy xin anh đừng nói thêm gì
If you see me calling (callin')
Thì xin em không nhấc máy (nhấc máy)
Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này
(I'm talking 'bout) When you see me calling
Thì xin em không nhấc máy
'Cause when that Henny hit me
Thì cool boy cũng trở thành lầy
(I'm talking 'bout) When you see me calling
(When-when-when) When you see me calling
(When-when-when) When me calling
Thì xin em không nhấc máy
When you see me calling
Mà nếu như (nếu như) nghe rồi
(Xin em không nhấc máy)
Thì cool boy cũng trở thành lầy